Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Bacterfield

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Bacterfield.com. Ελπίζουμε να βρείτε τον ιστοχώρο μας ενημερωτικό και ευχάριστο. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που ορίζονται εδώ.

Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι «εμείς», «εμάς», «μας», «Bacterfield» και «Live» αναφέρονται στην Bacterfield GmbH. Ο όρος «Εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση και/ή χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου

H Bacterfield σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας και επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί μας. Κάθε προσωπική πληροφορία ή υλικό που αποστέλλεται στον ιστότοπο της Bacterfield υπόκειται στην πολιτική της Bacterfield για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Παρότι καταβάλλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς ή πλήρεις. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη έχει δοθεί στο υλικό αυτής της ιστοσελίδας, γίνεται με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στο υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μετάδοση

Οποιαδήποτε μη προσωπική επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε σε αυτόν τον ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων, είναι και θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά και μη ιδιωτικά. Οτιδήποτε μεταβιβάζετε ή δημοσιεύετε, γίνεται ιδιοκτησία της Bacterfield και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης και ανάρτησης. Επιπλέον, η Bacterfield είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί για οποιουσδήποτε σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής, διαφήμισης και εμπορίας προϊόντων) οποιεσδήποτε ιδέες, έργα τέχνης, εφευρέσεις, αναπτύξεις, προτάσεις ή ιδέες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία έχει αποσταλεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση γίνεται χωρίς αποζημίωση του μέρους που υποβάλλει τις πληροφορίες. Κατά την παροχή πληροφοριών, εγγυάστε, επίσης, ότι είστε κύριος του παρασχεθέντος υλικού / περιεχομένου, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από την Bacterfield δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δεν παραβαίνει τυχόν εφαρμοστέους νόμους. Η Bacterfield δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις παρασχεθείσες πληροφορίες.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, εικόνες και άλλο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία της Bacterfield ή περιλαμβάνονται στον ιστότοπο με την άδεια του σχετικού κατόχου. Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, να αναπαράγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο ή για σκοπούς διανομής σε άλλα άτομα. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε αυτούσιες όλες τις προειδοποιήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι η παραπάνω ειδοποίηση εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε τέτοιες αναπαραγωγές. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να πωληθεί ή να διανεμηθεί με σκοπό το εμπορικό κέρδος ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή δικτυακό τόπο. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά «εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Bacterfield GmbH. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση/κακή χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Γνωρίζετε, επίσης, ότι η Bacterfield θα υπερασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Οι σύνδεσμοι στους ιστότοπους της Bacterfield μπορεί να σας μεταφέρουν εκτός δικτύου και συστημάτων μας και η Bacterfield δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των άλλων διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται με καλή πίστη και η Bacterfield δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους παρέχεται ο σύνδεσμος. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγεται την έγκριση της Bacterfield. Συνιστούμε θερμά να ενημερωθείτε και να διαβάσετε προσεκτικά τις ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών

Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος σας παρέχεται ως μια βάση "Ως έχει" και "Όπως είναι διαθέσιμη" και, κατά συνέπεια, η Bacterfield δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ή των δηλώσεων ότι το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι πλήρες, ακριβές, αξιόπιστο, έγκαιρο, μη παραβιάζοντας τα δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή χωρίς ιούς, ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε συμβουλή ή γνώμη που αποκτάται από την Bacterfield μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβής ή ότι μπορεί να γίνει επίκληση αυτών και οι τυχόν δηλώσεις ή εγγυήσεις περί αυτών απορρίπτονται ρητά. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από αυτές τις εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ελέγξτε τους τοπικούς σας νόμους. Η Bacterfield διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε στοιχείο ή μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνη

Η Bacterfield και/ή οποιουδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστότοπου για λογαριασμό μας δεν έχει καμία υποχρέωση ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, έμμεσες, ειδικές ζημίες ή κυρώσεις, δαπάνες, απώλειες ή υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από την πρόσβαση, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, την αλλαγή του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ή από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου που παρέχεται από αυτόν ιστότοπο ή στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, από οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνουμε ή αποτυγχάνουμε να προβούμε ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας στείλετε. Η Bacterfield και/ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του δικτυακού τόπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διατήρηση του υλικού και των υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο ή για την παροχή διορθώσεων, ενημερώσεων ή εκδόσεων σε σχέση με αυτά. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Περαιτέρω, η Bacterfield δεν έχει καμία υποχρέωση ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε από ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία λόγω χρήσης, πρόσβασης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να κάνετε λήψη υλικού από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητά από κάθε απαίτηση έναντι της Bacterfield, των στελεχών της, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των προγραμματιστών που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Απαγορευμένη δραστηριότητα

Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία η Bacterfield θεωρεί ακατάλληλη και/ή θεωρείται παράνομη πράξη ή απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο που εφαρμόζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων ενεργειών που θα συνιστούσαν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ιδιωτικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου ατόμου) ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος των ατόμων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να δυσφημίσετε ή να συκοφαντήσετε την Bacterfield, τους υπαλλήλους της ή άλλα άτομα ή να ενεργήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να αμαυρώσετε το καλό όνομα της Bacterfield. Η μεταφόρτωση αρχείων που περιέχουν ιούς, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ιδιοκτησία της Bacterfield ή στην ιδιοκτησία άλλων ατόμων και η ανάρτηση ή μετάδοση σε αυτόν τον ιστότοπο οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου υλικού, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, υλικού που κατά την άποψή μας είναι πιθανό να προκαλέσει ενόχληση, είναι επιζήμιο ή παραβιάζει τα συστήματα ή την ασφάλεια του δικτύου της Bacterfield ή τρίτου μέρους, είναι δυσφημιστικό, ρατσιστικό, άσεμνο, απειλητικό, πορνογραφικό ή άλλως παράνομο.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Εσείς και η Bacterfield συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διένεξη ή αξίωση προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής του ιστότοπου διέπεται από το γερμανικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των γερμανικών δικαστηρίων.

Η Bacterfield.com σας επιτρέπει να βλέπετε ή να κάνετε λήψη ενός μόνο αντιγράφου του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο bacterfield.com αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εάν συμπεριλάβετε την ακόλουθη ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας: «Copyright (c) 2002-2009, BACTERFIELD, Με τηνεπιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος» και άλλες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων κυριότητας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του ιστότοπου bacterfield.com. Οποιοιδήποτε ειδικοί κανόνες που αφορούν στη χρήση ορισμένων λογισμικών και άλλων προϊόντων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο bacterfield.com ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε άλλα σημεία της Ιστοσελίδας και ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με παραπομπή.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου bacterfield.com προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και από αλλοδαπή νομοθεσία. Ο τίτλος του περιεχομένου παραμένει στην Bacterfield ή τους δικαιοπαρόχους του. Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου, η οποία δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους. Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες υπόκεινται σε αλλαγή ή τερματισμό χωρίς προειδοποίηση και είναι στη διακριτική ευχέρεια της bacterfield.com. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στον παρόν διατηρούνται από τον bacterfield.com και τους δικαιοπαρόχους του.

Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η άδειά σας για τη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου bacterfield.com τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.

Υποβολές χρηστών

Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφορτώσετε ή μεταδώσετε οποιεσδήποτε επικοινωνίες ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους στις Δημόσιες Περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων μηνυμάτων, των δημοσιεύσεων κλπ.) που θίγουν ή παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους. Με την υποβολή ανακοινώσεων ή περιεχομένου στις Δημόσιες Περιοχές, συμφωνείτε, για κάθε σκοπό, ότι η εν λόγω υποβολή δεν είναι εμπιστευτική.

Χρήση των Cookies

Όπως καθορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Bacterfield, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (cookies) για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών κατά τις επισκέψεις σε ιστότοπους και για τη διατήρηση της κατάστασης της εφαρμογής για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επισκέψεων.

Η χρήση των Cookies σημαίνει ότι κάθε φορά που επιστρέφετε σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας και να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, για παράδειγμα "Οι σελιδοδείκτες σας". Τα cookies επιτρέπουν, επίσης, στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας καθώς μετακινείστε από μια περιοχή ή μια λειτουργία σε άλλη, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν κάνετε εγγραφή ή συνδέεστε, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξανά κατά την διάρκεια της επίσκεψή σας.

Η παρακολούθηση της πορείας της επίσκεψής σας μας βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Αυτές οι πληροφορίες παρακολούθησης είναι ανώνυμες και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, δεν είναι ποτέ η πολιτική μας να μοιραζόμαστε αυτά τα στατιστικά στοιχεία με οποιουσδήποτε τρίτους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από την Bacterfield και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα διαγράψετε από τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην Πολιτική των cookieς της Bacterfield.

Ο ιστότοπος δεν παρέχει κτηνιατρικές συμβουλές

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου bacterfield.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και τα υπόλοιπο υλικό, προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο του bacterfield.com δεν προορίζεται να υποκαταστήσει τη συμβουλή, τη διάγνωση ή τη θεραπεία του επαγγελματία κτηνιάτρου. Να ζητάτε πάντα συμβουλές από τον κτηνίατρό σας ή άλλον εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών φροντίδας κατοικίδιων για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ενδεχομένως έχετε σχετικά με την ιατρική κατάσταση του κατοικίδιού σας. Ποτέ μην παραβλέπετε τη συμβουλή του επαγγελματία κτηνιάτρου ή καθυστερείτε να την αναζητήσετε εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που έχετε διαβάσει στον ιστότοπο bacterfield.com!

Ο Bacterfield.com δεν συνιστά ή δεν εγκρίνει ειδικές εξετάσεις, κτηνιάτρους, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να αναφέρονται στον ιστότοπο. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τον ιστότοπο bacterfield.com ή άλλους επισκέπτες του είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οι ειδικοί μας έχουν την ευχαρίστηση να βοηθήσουν σε ερωτήματα συμπεριφοράς, αν και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, συχνά, δεν είναι δυνατή η παροχή συμβουλών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενώ έχει ληφθεί εύλογη μέριμνα ώστε οι λεπτομέρειες αυτού του ιστότοπου να είναι ακριβείς και οι απόψεις να είναι δίκαιες και εύλογες, δεν δίδεται καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση όσον αφορά στην ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή των γνωμών που έχουν δοθεί. Η Bacterfield δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε ακριβούς πληροφορίας.

Κωδικοί πρόσβασης

Όπου ισχύει, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης επιλέξετε κατά την εγγραφή σας. Για να διατηρήσετε ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα πρέπει να τον αποκαλύπτετε σε τρίτους. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν με τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν γνωρίζετε ότι οποιοσδήποτε τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής σας ή σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να μας το αναφέρετε αμέσως και να κάνετε ξανά εγγραφή χρησιμοποιώντας έναν εναλλακτικό κωδικό πρόσβασης.

Ενημέρωση ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τυχόν αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας ανακοίνωσης. Κατά καιρούς, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα, για να εξετάσετε αυτές και νέες πρόσθετες πληροφορίες.

Copyright © Bacterfield GmbH, Αμβούργο, 1 Ιανουαρίου 2017