Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termenii si Condițiile de utilizare ale Bacterfield

Vă mulțumim pentru vizitarea Bacterfield.com. Sperăm că veți găsi website-ul nostru informativ și plăcut. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentați aici.

Termenii "noi", "a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/noastre", "Bacterfield " și "Live" ce apar pe parcursul acestui website se referă la Bacterfield GmbH. "Voi/Dumneavoastră" se referă la orice persoană care accesează și/sau folosește acest website.

Politica de Confidențialitate a Website-ului

Bacterfield respectă dreptul la intimitate al persoanelor care vizitează website-ul nostru și comunică cu noi pe cale electronică. Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către website-ul Bacterfield se supun politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal a Bacterfield.

Acuratețea, completitudinea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateța și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informația disponibilă pe acest website nu este exactă sau completă. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informației ale acestui website.

Transmiterea

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietate a Bacterfield și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducerea, difuzarea, transmiterea, publicarea, difuzarea radio, televizată sau expedierea prin poștă. În plus, Bacterfield este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Bacterfield nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. Bacterfield nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Bacterfield sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor sau alte avize de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară toate avizele de mărci înregistrate menționate mai sus. Nu este permisă reproducerea nici unei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri. Mărcile, logo-urile și alte mărci (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest website aparțin Bacterfield GmbH. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Condiții. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Bacterfield va aplica în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul Bacterfield vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Bacterfield, iar Bacterfield nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Bacterfield nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri terțe ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărui link cu trimitere către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către Bacterfield. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

Garanții și clauze privind exonerarea de răspundere

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

Garanții

Acest website vă este oferit "așa cum este" și "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, Bacterfield nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la Bacterfield prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecință, Bacterfield, nu face nici un fel de declarații și nu își asumă nici un fel de garanții cu privire la cele de mai sus. Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicate, astfel încât unele din aceste excluderi nu sunt aplicabile pentru dumneavoastră. Vă rugăm să verificați legislația din țara dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau termina, fără aviz în prealabil, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

Bacterfield și /sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, din consecință, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website de către dumneavoastră, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, conform legilor în vigoare, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu ca rezultat al oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră. Bacterfield și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmiterea unor modificări, actualizări sau alte comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil. Mai mult, Bacterfield nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Daca decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. În condițiile prevăzute de legile în vigoare, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Bacterfield sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise

Este interzisă realizarea oricărui act pe care Bacterfield, în libertatea sa de acțiune, îl poate considera ca inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege în vigoare aplicabilă pentru acest website, incluzând dar fără a se limita la:
- Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al individului;
- Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Bacterfield, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație Bacterfield;
- Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților Bacterfield sau proprietăților altor indivizi; și; Expedierea sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia dumneavoastră, ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite în detrimentul Bacterfield sau ar viola sistemele sau rețelele de securitate ale Bacterfield sau ale terților.

Jurisdicție și lege de guvernare

Dumneavoastră și Bacterfield sunteți de acord că orice controverse sau revendicări provenind din sau aparținând folosirii acestui website vor fi guvernate de către legea germană și vor fi înaintate exclusiv tribunalelor din jurisdicția Germania.

Bacterfield.com vă autorizează să vizualizați și să descărcați o singură copie a materialelor de pe website-ul Bacterfield doar în scopuri personale și pentru uz necomercial dacă includeți următoarea notificare privind drepturile de autor: "Copyright (c) 2002-2009, BACTERFIELD, Toate drepturile rezervate" și alte notificări privind drepturile de autor și drepturile de proprietate care sunt cuprinse în conținutul website-ului bacterfield.com. Orice reguli speciale pentru utilizarea anumitor produse software și alte elemente accesibile pe website-ul bacterfield.com pot fi incluse în altă parte a Website-ului și sunt incluse prin referință în acești Termeni și Condiții.

Conținutul website-ului bacterfield.com este protejat de dreptul de autor atât în temeiul legislației Uniunii Europene, cât și al legislației străine. Titlul Conținutului este deținut de Bacterfield sau de furnizorii săi de licență. Orice utilizare a Conținutului care nu este permisă în mod expres de acești Termeni și Condiții reprezintă o încălcare a acestor Termeni și Condiții și poate încălca legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. Conținutul și caracteristicile pot fi modificate sau terminate fără notificare, la discreția editorială a bacterfield.com. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate bacterfield.com și furnizorilor săi de licență.

Dacă încălcați oricare dintre acești Termeni și Condiții, permisiunea dumneavoastră de a utiliza conținutul website-ului bacterfield.com se termină automat și trebuie să distrugeți imediat toate copiile pe care le-ați realizat din orice porțiune a conținutului.

Încărcările utilizatorilor

Sunteți de acord că nu veți încărca sau transmite nici o comunicare sau conținut de orice tip în zonele publice (inclusiv panouri de mesaje, publicații etc.) care încalcă sau aduce atingere drepturile oricărei terțe părți. Prin trimiterea de comunicări sau conținut către zonele publice, sunteți de acord că această trimitere este neconfidențială în toate scopurile.

Utilizarea cookie-urilor

După cum se prevede în Politica de Confidențialitate Bacterfield, acest website folosește tehnologia de urmărire (”cookie-uri”) pentru a urmări comportamentul vizitatorilor în timpul vizitelor website-ului și pentru a menține starea de aplicație a vizitatorilor repetați și în timpul vizitelor extinse.

Website-ul nu oferă sfaturi veterinareUtilizarea cookie-urilor înseamnă că de fiecare dată când reveniți pe acest website, acesta poate recunoaște computerul și vă permite să accesați informații specifice, de exemplu "Bookmark-urile dumneavoastră". Cookie-urile permit, de asemenea, website-ului să recunoască computerul în timp ce vă mutați dintr-o zonă sau caracteristică într-alta, adică, de exemplu, odată ce v-ați înregistrat sau logat, nu este necesar să repetați acest proces în timpul vizitei dumneavoastră.

Urmărirea traseului vizitei dumneavoastră ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii utilizează website-ul și cum îl putem îmbunătăți pentru a îndeplini necesitățile vizitatorilor noștri. Aceste informații de urmărire sunt anonime și nu sunt colectate date personale de identificare. În plus, este politica noastră să nu divulgăm niciodată aceste date statistice unor organizații desemnate de terțe părți.

Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Bacterfield a cookie-urilor și despre modul de ștergere a acestora de pe computer, consultați Politica de Cookie-uri a Bacterfield.

Website-ul nu oferă sfaturi veterinare

Conținutul website-ului bacterfield.com, cum ar fi textul, grafica, imaginile și alte materiale, este numai pentru scopuri informative. Conținutul bacterfield.com nu este destinat să înlocuiască sfatul, diagnosticul sau tratamentul medicului veterinar profesionist. Cereți întotdeauna sfatul medicului veterinar sau al altui furnizor de îngrijire a animalelor de companie calificat, cu orice întrebări pe care le aveți despre o situație medicală a animalului dumneavoastră de companie. Nu ignorați niciodată sfaturile medicului veterinar profesionist sau întârziați să îl căutați din cauza faptului că ați citit pe website-ul bacterfield.com!

Bacterfield.com nu recomandă sau aprobă teste specifice, veterinari, proceduri sau alte informații care ar putea fi menționate pe website. Respectarea oricăror informații furnizate de bacterfield.com sau alți vizitatori ai website-ului este exclusiv pe propriul dumneavoastră risc. Experții noștri sunt încântați să vă ajute cu întrebări despre comportament, deși vă rugăm să rețineți că adesea nu este posibil să se ofere sfaturi pe e-mail.

Deși au fost luate măsuri rezonabile de precauție pentru a se asigura că detaliile de pe acest website sunt exacte și că opiniile sunt corecte și rezonabile, nu se face nici o declarație sau garanție expresă sau implicită cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau corectitudinea informațiilor sau opiniilor date. Bacterfield nu își asumă răspunderea pentru consecințele unor informații incorecte.

Parole

Dacă este cazul, sunteți responsabil de păstrarea confidențialității oricărei parole furnizate în timpul înregistrării. Pentru a păstra siguranța parolei, nu ar trebui să le dezvăluiți niciunei terțe părți. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar sub parola dumneavoastră. Dacă observați că orice terță parte a obținut acces la parolă sau la utilizarea neautorizată a parolei, trebuie să ne raportați imediat și să vă reînregistrați folosind o parolă alternativă.

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitați această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

Copyright © Bacterfield GmbH, Hamburg, 1 ianuarie 2017