Κέντρο γνώσης

Κέντρο γνώσης

ProBiotic LIVE

Μια γενική ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα προβιοτικά έχει αυξηθεί ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τα ευεργετικά αποτελέσματα των προβιοτικών, όταν βλέπουν ότι η καθημερινή κατανάλωση χρήσιμων βακτηρίων υποστηρίζει τη γενική υγεία των κατοικίδιών τους. Αυτά τα ”καλά” βακτήρια, γνωστά επίσης ως μικροοργανισμοί, αποικίζουν το ανώριμο έντερο ή αποκαθιστούν το διαταραγμένο έντερο, προωθώντας έτσι τον μηχανισμό ανταγωνιστικού αποκλεισμού πιθανών παθογόνων βακτηρίων.

 

Ο προβιοτικός μικροοργανισμός Enterococcus faecium, ο οποίος περιέχεται στην ProBiotic LIVE, προέρχεται από την διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή καλλιεργειών NCIMB (Εθνικές Συλλογές Βιομηχανικών και Θαλάσσιων Βακτηρίων) και επιλέγεται για την ικανότητά του να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες εντός του πεπτικού συστήματος του ξενιστή.

© Bacterfield 2022